Alexander Romanovich Belyaev ...

Alexander Romanovich Belyaev «Người Cá»

Người Cá

Язык издания: вьетнамский

Hà Nội: Văn học, Đông A, 2014 г. (август)

Тип обложки: мягкая

Формат: 60x80/16 (145x200 мм)

Страниц: 236

Содержание:

  1. Alexander Romanovich Belyaev. Người Cá (роман, перевод Đỗ Ca Sơn)⇑ Наверх