Pauxtốpxki Bông Hồng Vàng

Pauxtốpxki «Bông Hồng Vàng»

Bông Hồng Vàng

Язык издания: вьетнамский

Hà Nội: Văn học, 1982 г.

ISBN отсутствует

Тип обложки: мягкая

Формат: 80х108/32 (130х190 мм)

Страниц: 296

Содержание:

  1. Pauxtốpxki. Bông Hồng Vàng (повесть, перевод Kim Ân)⇑ Наверх