سیدنی شلدون کتاب تو از ...

سیدنی شلدون «کتاب تو از تاریکی می ترسی؟»

کتاب تو از تاریکی می ترسی؟

Язык издания: персидский

تهران: درسا, 2014 г.

ISBN: 978-9646104990

Тип обложки: мягкая

Страниц: 396

Содержание:

  1. سیدنی شلدون. کتاب تو از تاریکی می ترسی؟ (роман, перевод نفیسه معتکف)

Примечание:

Книга издана в 1393 году по иранскому календарю, что соответствует 2014 году нашей эры.
⇑ Наверх