سیدنی شلدون کتاب از رویاهایت ...

سیدنی شلدون «کتاب از رویاهایت برایم بگو»

سیدنی شلدون

کتاب از رویاهایت برایم بگو

Язык издания: персидский

تهران: درسا, 2014 г.

ISBN: 978-9645634078

Тип обложки: мягкая

Страниц: 470

Содержание:

  1. سیدنی شلدون. کتاب از رویاهایت برایم بگو (роман, перевод میترا معتضد)

Примечание:

Книга издана в 1393 году по иранскому календарю, что соответствует 2014 году нашей эры.
⇑ Наверх