K G Paustovsky Bông Hồng ...

K. G. Paustovsky «Bông Hồng Vàng & Bình Minh Mưa»

Bông Hồng Vàng & Bình Minh Mưa

авторский сборник

Язык издания: вьетнамский

Hà Nội: Văn học, Huy Hoang, 2017 г. (июль)

ISBN: 978-604-954-710-2

Тип обложки: мягкая

Формат: 70x100/16 (170x240 мм)

Страниц: 560

Содержание:

 1. K. G. Paustovsky. Bông Hồng Vàng (повесть, перевод Kim Ân)
 2. K. G. Paustovsky. Bình Minh Mưa
  1. K. G. Paustovsky. Âm nhạc Verdi (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  2. K. G. Paustovsky. Cây tường vi (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  3. K. G. Paustovsky. Trái tìm nhút nhát (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  4. K. G. Paustovsky. Tuyết (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  5. K. G. Paustovsky. Gió biển (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  6. K. G. Paustovsky. Chú bé chăn bò (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  7. K. G. Paustovsky. Lời cầu nguyện của Madame Bove (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  8. K. G. Paustovsky. Bình minh mưa (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  9. K. G. Paustovsky. Cầu vồng trắng (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  10. K. G. Paustovsky. Bức điện (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  11. K. G. Paustovsky. Chếc nhẫn bằng thép (сказка, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  12. K. G. Paustovsky. Bình nguyên tuyết phủ (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  13. K. G. Paustovsky. Người đầu bếp già (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  14. K. G. Paustovsky. Tàu tốc hành Simíeropol (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  15. K. G. Paustovsky. Lắng quả thông (рассказ, перевод Kim Ân)
  16. K. G. Paustovsky. Gió «Sorang» (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  17. K. G. Paustovsky. Suối cá hương (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  18. K. G. Paustovsky. Một món quà (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  19. K. G. Paustovsky. Hạt cát (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  20. K. G. Paustovsky. Đám đông trên đại lộ bờ biển (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  21. K. G. Paustovsky. Cuộc phiêu lưu của bọ sừng (сказка, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  22. K. G. Paustovsky. Vườn nhà bà (рассказ, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  23. K. G. Paustovsky. Paris chốc lát (очерк, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  24. K. G. Paustovsky. Những cuộc gặp gỡ ven biển (статья, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  25. K. G. Paustovsky. Ngày Gorky qua đòỉ (статья, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  26. K. G. Paustovsky. Rudyard Kiplinh (статья, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  27. K. G. Paustovsky. Isaac Levitan (повесть, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  28. K. G. Paustovsky. Orest Kiprensky (повесть, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)
  29. K. G. Paustovsky. Ngườỉ kể chuyện cổ tích (статья, перевод Kim Ân, Mộng Quỳnh)

[!] содержание и порядок произведений может не соответствовать действительности
⇑ Наверх