Αγκάθα Κρίστι Ο μυστηριώδης ...

Αγκάθα Κρίστι «Ο μυστηριώδης μίστερ Κουήν»

Ο μυστηριώδης μίστερ Κουήν

авторский сборник

Язык издания: греческий

Ερμείας, 2000 г.

ISBN: 9789602160138

Тип обложки: мягкая

Страниц: 176

Содержание:

  1. Αγκάθα Κρίστι. Ο μυστηριώδης μίστερ Κουήν (сборник, перевод Δ. Ελένη)⇑ Наверх