Эсфирь Соломоновна Гуревич


Вы здесь: Авторские колонки FantLab > Авторская колонка «slovar06» > Эсфирь Соломоновна Гуревич - известный белорусский литературовед
Поиск статьи:
   расширенный поиск »

Эсфирь Соломоновна Гуревич — известный белорусский литературовед

Статья написана 8 марта 2019 г. 13:51

Эсфирь (Эся) Соломоновна Гуревич, Эсфір Саламонаўна Гурэвіч, р. 22 ноября 1921, Татарск, Мстиславский уезд, Могилёвская губерния (теперь Смоленская обл. — ск. 20.08.2015 г., Кливленд, штат Огайо, США) — советский литературовед. Доктор филологических наук (1973). Родилась в семье потомственного швеца. Окончила филологический факультет Московского педагогического института имени В. И. Ленина (1941), аспирантуру при Институте литературы, языка и искусства АН БССР (1949). Участница Великой Отечественной войны. В печати выступает с 1948 г. С 1950 по 1994 работала в Институте литературы АН Белорусской ССР (в 1952—1957 учёный секретарь института, с 1957 старший научный сотрудник). С 1995 года живёт в Кливленде (США).

Исследовала историю детской белорусской литературы, творчество Я. Купалы, Я. Мавра, М. Лынькова, В. Витки, Я. Брыля.

Сочинения:

«Творческая история романов Николая Островского» (1957) каніидатская дис.

«Белорусская детская литература (1917—1967)» (1970)

1972 Беларуская дзіцячая літаратура (праблемы станаўлення і развіцця.1917-1967) : Дыс....д-ра філ.навук / Акад.навук БССР.Ін-т літ.імя Я.Купалы   докторская дис.

«Пафос героизма» (1979)

«Детская литература Белоруссии» (1982)

«Янка Маўр : нарыс жыцця і творчасці» (1983, 2004)

По законам внутреннего притяжения : О связях белорус. и рус. лит. / Э. Гуревич // Детская литература. — 1994.- 1. — С.34-38.

Осмысливая прошлое и настоящее : О современ. белорус. прозе / Э. Гуревич // Детская литература. — 1982.- 9. — С.7-13.

На фотографии с братом Львом Гуревичем. 1940г.

1941 год, Москва. Во время работы в военном госпитале № 290

Медицинские сестры-подруги Алесандра Митрофанова, Эсфирь Гуревич и Наташа Безукладникова (снимок 1944 г.)

http://club.berkovich-zametki.com/?p=17287

Доктар філалагічных навук Эсфір Саламонаўна Гурэвіч (1921) у 1941 г. добраахвотна пайшла працаваць у адзін з ваенных шпіталяў у Маскве. Медыцынскай сястрой хірургічнага аддзялення, у званні старшыны медыцынскай службы, яна прайшла шлях ад Масквы да Усходняй Прусіі. Узнагароджана медалямі. Раненыя байцы пасля выздараўлення пісалі ёй лісты з удзячнасцю, якія падпісвалі, не ведаючы яе мінскага адрасу, проста: «Мінск. Эйсе». З пачатку 90-х жыве ў Кліўлендзе (ЗША), напісала ўспаміны пра вайну.

http://innosfera.by/node/709

В 1941 году, досрочно окончив филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина, добровольно ушла работать в военный госпиталь № 290 Западного, а позднее – 3-го Белорусского фронтов.

https://www.proza.ru/2013/06/12/2023

Літаратура:

Гурэвіч Эсфір // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / [пад рэдакцыяй

А. В. Мальдзіса]. — Мінск, 1994. — Т. 2. — С. 293—294.

Гурэвіч Эсфір // Беларускія пісьменнікі (1917—1990) : даведнік / [складальнік А. К.

Гардзіцкі]. — Мінск, 1994. — С. 160

Гурэвіч Эсфір. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 2, с. 236 — Мінск, 1985.

Гурэвіч, Э. С. Янка Маўр, 1883—1971 / Гурэвіч Э. С. // Гісторыя беларускай літаратуры

ХХ стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў,

Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы ; [рэдакцыйная калегія: У. В. Гніламёдаў [і інш.] ;

навуковыя рэдактары: У. В. Гніламёдаў, В. А. Каваленка]. — 2-е выданне. — Мінск, 2002.

— Т. 2. — С. 747—770.

Гурэвіч, Э. С. Янка Маўр : нарыс жыцця і творчасцi / Эсфір Саламонаўна Гурэвіч. —

Мінск : Беларуская навука, 2004. — 150 с.

http://kupala-library.iatp.by/userfiles/f...

Гурэвіч Эсфір (таксама Гурэвіч Эся), нарадзілася 22.11.1921 г. у мястэчку Татарск Мсціслаўскага павета (цяпер Манастыршчанскі раён Смаленскай вобласці, Расея) у сям'і шаўца.

Скончыла літаратурны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута (1941). У час Вялікай Айчыннай вайны — медыцынская сястра ў ваенным шпіталі Заходняга, а затым 3-га Беларускага франтоў. У 1946-1949 гг. вучылася ў аспірантуры пры Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР. З 1950 г. — навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР. Доктар філалагічных навук. Сябра СП СССР з 1977 г.

Узнагароджана ордэнам Вялікай Айчыннай вайны II ступені і медалямі.


У друку выступае з 1948 г. Аўтар манаграфій «Творчая гісторыя раманаў М.Астроўскага» (1957), «Беларуская дзіцячая літаратура (1917-1967)» (1970), «Пафас гераізму» (1979), «Детская литература Белоруссии» (Масква, 1982), «Янка Маўр: Нарыс жыцця і творчасці» (1983), «Боль и тревога наши» (1986). У сааўтарстве з Л.Гарэлік, Т.Грамадчанка і інш. напісала кнігу «Сучасная літаратура і чытач» (1988). Адзін з аўтараў «Истории белорусской советской литературы» (1977), «Гісторьгі беларускай савецкай літаратуры» (1981-1982).

http://www.slounik.org/80945.html

ЭСФИРЬ ГУРЕВИЧ: ВОЙНА ПРОПУЩЕНА ЧЕРЕЗ СЕБЯ

Эсфирь Гуревич. 1945 г.

ЭСФИРЬ (Эся Соломоновна) ГУРЕВИЧ написала книгу «ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 43177 Д» (Беларусь, Минск, «Право и экономика», 2011 г.). В книге такое посвящение: «Памяти фронтовых подруг Наташи Безукладниковой и Саши Митрофановой-Калинычевой».

Эсфирь Гуревич родилась в 1921 году в местечке Татарск Смоленской области. В 1941 году, досрочно окончив филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина, добровольно ушла работать в военный госпиталь № 290 Западного, а позднее – 3-го Белорусского фронтов.

Эсфирь Гуревич после демобилизации окончила аспирантуру при Институте литературы и искусства АН БССР (с 1957 г. – Институт литературы им. Янки Купалы), где и продолжила свою научную работу. Доктор филологических наук, член Союза писателей СССР. В печати впервые выступила в 1948 году.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями, Грамотой Верховного Совета БССР.

Автор ряда монографий о белорусской литературе, среди которых: «Белорусская детская литература.1917 – 1967 гг.», «Детская литература Белоруссии», «Пафос героизма» и др. Соавтор многих коллективных исследований, в том числе «Истории белорусской советской литературы», «Истории белорусской литературы ХХ столетия». Один из авторов «Истории белорусской советской литературы» (1981-1982) на белорусском языке.

С 1995 г. живёт в Америке.

https://www.proza.ru/2013/06/12/2023

Э. Гуревич. Мой страший брат ИОВ. 2005

Он носит, конечно, другое имя, но, как тот библейский Иов, перенес большие страдания, оказавшись в немецком плену и бежав из него, и я, воспользовавшись поэтической метафорой Якова Хелемского, позволила себе так назвать брата. Своей ассоциацией, уподобившей инвалидов Отечественной войны (сокращенно ИОВ) легендарному страдальцу, поэт поднял пережитое этими людьми до библейских масштабов. Здесь стоит, видимо, напомнить саму ситуацию из Библии, давшую поэту основание для такой художественной условности. Бог, чтобы испытать веру старого благочестивого Иова, отнял у него все — здоровье, богатство, детей, жену, но тот, пройдя через все эти адские муки, в конце концов, остался непоколебимым в своей вере, не утратил крепости духа. Аналогия, как видим, символичная. Да и в целом события той войны, прошедшие через сердце и жизнь каждого ее участника, имеют непреходящий, универсальный смысл. Но при этом личный опыт жизни на войне отдельного человека, его правдивое свидетельство о ней самоценны по сути своей.

Давно у меня возникла внутренняя потребность поделиться пережитым и увиденным в те далекие, осколком засевшие в памяти годы и рассказать о брате, которому суждено было прямо со студенческой скамьи попасть в круговорот войны и мужественно, геройски (не побоюсь преувеличения и этого громкого пафосного слова) перенести ее одиссею. Мы с ним оба, каждый из своего угла обзора, увидели ее кровавое обличие не издалека, а с самой близи.

Напряженный драматизм его биографии обязывает меня в первую очередь поведать о нем. К счастью, у меня сохранились отдельные дневниковые заметки той поры, а брат несколько лет тому назад написал свои воспоминания, которыми я и воспользуюсь как в пересказе, так, местами, и целиком. Но вначале — немного предыстории.

http://mishpoha.org/n17/img/17a25_03.jpg

Имя брата моего — Лев Гуревич. Война застала нас обоих в Москве, где мы учились в Московском государственном педагогическом институте им.В.И.Ленина на разных факультетах: он — на физмате, я — на филфаке. Летняя сессия близилась к концу. Брат к тому времени был уже выпускником, ему оставалось лишь сдать последний госэкзамен. Мне же предстоял еще год учебы. Родители жили в г. Ярцево Смоленской области, куда наша семья переехала из маленького местечка Татарск (на той же Смоленщине), чтобы дать детям возможность учиться дальше.

Мне хорошо помнится тот солнечный воскресный день — день несчастья, каким он стал, когда нас оглушила весть о войне. Сразу пришло ощущение какой-то огромной беды, какого-то тяжкого обвала и хаоса, когда все разом нарушилось, спуталось, смешалось.

Я тогда очень мало знала о войне (хотя пела "Если завтра война:"), но она с самого начала преломилась в моей душе горькой печалью, окрасилась в трагические тона, хотя молодости с ее жизнерадостностью такое восприятие не свойственно. Наверное, я принадлежу к людям с прирожденным чувством трагического. Правда, по-настоящему представление о войне пришло ко мне позже, когда я, работая во фронтовом госпитале, лицом к лицу столкнулась с ранеными, их муками, болью, кровью и смертью.

http://mishpoha.org/n17/17a25.php

http://www.esya-gurevich.narod.ru/story.h...

http://www.vestnik.com/issues/2001/0327/k...


https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-ch...

Гуревич, Эсфирь Соломоновна. Боль и тревога наши : дети, война, литература. – Мн. : Наука и техника, 1986. – 253, [2] с.

Гурэвіч, Эсфір Саламонаўна. Пафас гераізму : сучас. сав. проза аб Вялікай Айчыннай вайне. – Мн. : Навука і тэхніка, 1979. – 208с.

У суровым 1941 годзе Эсфір Гурэвіч закончыла філфак Маскоўскага педагагічнага

інстытута ім. У. І. Леніна. Добраахвотна пайшла медыцынскай сястрой у хірургічнае

аддзяленне аднаго з ваенных шпіталяў. Дэмабілізаваўшыся з арміі, вучылася ў аспірантуры

Інстытута літаратуры і мастацтва АН БССР. Доктар філалагічных навук. Цяпер жыве

ў Кліўлендзе. Чытачам “ЛіМа” прапануем урывак з успамінаў Эсфір Саламонаўны, якія

будуць друкавацца ў часопісе “Нёман”.

Э. Гурэвіч.На шляху да Кёнігсберга   ЛіМ № 26 (4570) 2 ліпеня 2010 г. ,с. 5

Родилась в 1921 году в маленьком местечке Татарск на Смоленщине, в семье потомственного мастера-сапожника. В 1938 г. поступила в Московский государственный педагогический институт им. Ленина, который окончила досрочно в 1941 г. В том же году, когда началась война, ушла работать в военный госпиталь № 290, который стоял тогда в Москве. С ним прошла всю войну в звании старшины медицинской службы, закончив свой путь под Кенигсбергом.

После войны закончила аспирантуру Института литературы им. Янки Купала Академии Наук БССР, где затем защитила кандидатскую, а позднее докторскую диссертации. В 1947 г. вышла замуж и родила двоих сыновей. С 1995 г. живет в Америке.

2010 год. Кливленд

http://magazines.russ.ru/slovo/2010/66/gu...

В числе прочих рецензий на фантастику Янки Мавра, Э. С. написала ещё одну, необычную.

Э. С. обнаружила в архиве Янки Мавра план НФ романа-памфлета "Последние с Эриды". Местонахождение этого плана и набросков романа сейчас неизвестны. По всей видимости, они были написаны в конце 1940-х — конце 1950-х гг., в период "холодной войны" между СССР и капиталистическими странами. Тогда название планеты Эрида, как и её существование, относилось к области фантастики.

Аб тым, што Я. Маўр быў перакананым прыхільнікам навукова-фантастычнага жанру (сам ён называў сябе "старым выпрабаваным прыгоднікам"), сведчыць і неажыццяўлёная задума рамана "Апошнія з Эрыды". Згодна з планам, які захоўваецца ў архіве пісьменніка, раман павінен быў складацца з дзвюх кніг: "Дачка неба" і "Гібель планеты". Мяркуючы па асобных нататках, твор быў задуман, як палітычны раман-памфлет.

О том, что Я. Мавр был убеждённым сторонником научно-фантастического жанра (сам он называл себя "старым испытанным приключенцем"), свидетельствует и неосуществлённый замысел романа "Последние из Эриды". Согласно плану, который хранится в архиве писателя, роман должен был состоять из двух книг: "Дочь неба" и "Гибель планеты". Судя по отдельным заметкам, произведение было задумано, как политический роман-памфлет.

Э. С. Гурэвіч. Янка Маўр: нарыс жыцця і творчасці. Мн. Бел. навука. 2004, с. 132

***

Эрида – карликовая планета Солнечной системы: расположение за Плутоном, описание и характеристика, открытие, фото, имя, интересные факты, спутники, расстояние.

Эрида считается крупнейшей карликовой планетой Солнечной системы и стоит на 9-м месте по размеру. Она настолько крупная, что некоторые называют ее десятой планетой. Находится за орбитой Плутона. Считается транснептуновым объектом (ТНО) и частью рассеянного диска.

Открытие карликовой планеты Эриды было важным моментом, потому что по размеру превосходит Плутон. Именно она подтолкнула к пересмотру определения понятия «планета».

Обнаружение карликовой планеты Эрида

Впервые Эриду (136199 Eris по каталогу ЦМП) заметили в 2003 году. Это сделала команда Майкла Брауна в Паломарской обсерватории. Находку официально подтвердили в 2005 году.

Классификация карликовой планеты Эрида

На момент нахождения ученые считали, что видят 10-ю планету, потому что это было небесное тело в поясе Койпера, которое по размеру обошло Плутон. Некоторые согласились, но появились и те, кто начал спорить о природе объекта. На тот момент само определение не обладало четкими критериями.

МАС пришлось вмешаться в 2006 году и выдвинуть список требований. Планета обязана быть массивной, чтобы создать сферическую форму, вращаться вокруг Солнца и очистить территорию вокруг себя от лишних тел.

Оказалось, что некоторые объекты, включая Плутон, не соответствуют последнему требованию. Поэтому выдвинули новую категорию – карликовые планеты.

Название карликовой планеты Эрида

Интересно, что в греческой мифологии Эрида была богиней раздора. Официально это название присвоили в 2006 году после длительного периода определения класса объекта.

Рядом с карликовой планетой Эрида проживает один спутник – Дисномия, считающаяся в мифе дочерью Эриды. Ее нашли через несколько месяцев после обнаружения карликовой планеты.

Интересные факты о карликовой планете Эрида

Эрида яркая и ее можно найти даже в небольшой телескоп. Присутствие радиоактивного распада намекает на возможный внутренний океан в жидком состоянии. ИК-обзор показал присутствие метанового льда, а поверхностный слой может походить на образцы Плутона или Тритона.

Температурный показатель – 30-56 К, что соотносится с прохладой Плутона (33-55 К).

https://v-kosmose.com/karlikovyie-planety...

http://www.wikiwand.com/be/%D0%AD%D1%80%D...

https://repress.alummah.news/browses.php?...

***

Эся Гуревич. 21.11.1921 — 20.08.2015.

ГУРЕВИЧ ЭСЯ, 93 года, умерла 20 августа 2015 года. Любимая жена покойного Соломона Рабиновича; преданная мать Эдуарда (Марина) Рабинович и Оскар (Ольга) Рабинович; любящая бабушка...

https://www.dignitymemorial.com/obituarie...

***

93-х -летняя Эсфирь Гуревич из Beachwood — эмигрантка 1995 года из Минска, Беларусь. Ветеран второй мировой войны, она имеет докторскую степень. в литературе и любит проводить время со своей семьей в районе Большого Кливленда. Часть серии интервью, в которых документируется уникальный опыт иммигрантов советских евреев на северо-востоке Огайо, а также рассматриваются вопросы профессиональной, семейной и религиозной жизни. 2014 г.

https://wrhs.saas.dgicloud.com/islandora/...

422
просмотры

  Комментарии
нет комментариев


⇑ Наверх