Агоп Мелконян Суматоха за ...

Агоп Мелконян «Суматоха за душите»

Суматоха за душите

авторский сборник

Язык издания: болгарский

София: Аргус, 2004 г.

Серия: Нова българска фантастика

Тираж: 1000 экз.

ISBN: 954-570-118-8

Тип обложки: мягкая

Страниц: 208

Описание:

Корица Димитър Стоянов-Димо

Нова българска фантастика № 15

Содержание:

 1. Георги Цанков. Свободен да върви към свободата: Размисли за другостта върху прозата на Агоп Мелконян (эссе), стр. 7-9
 2. Досиета от лудницата
  1. Агоп Мелконян. Петното и петното (рассказ), стр. 13-18
  2. Агоп Мелконян. «О» и «О» (рассказ), стр. 19-22
  3. Агоп Мелконян. Отвъд и отвъд (рассказ), стр. 23-29
  4. Агоп Мелконян. Звездичката и звездата (рассказ), стр. 30-34
  5. Агоп Мелконян. Дъждът и дъждът (рассказ), стр. 35-39
  6. Агоп Мелконян. Самотникът и самотата (рассказ), стр. 40-44
 3. Агоп Мелконян. Смърт в раковината (роман), стр.45-198
 4. Александър Карапанчев, Агоп Мелконян. «Артист в своята пиеса» (интервью), стр. 199-206⇑ Наверх