Nagroda im Janusza A ...

«Nagroda im. Janusza A. Zajdla 2009»

антология

Nagroda im. Janusza A. Zajdla 2009

первое издание

Язык издания: польский

Составители: ,

: Związek Stowarzyszeń «Fandom Polski», 2009 г.

ISBN: 978-83-921256-5-5

Тип обложки: мягкая

Страниц: 289

Содержание:

 1. Elżbieta Gepfert, Witold Siekierzyński. Wstęp (статья)
 2. Wojciech Orliński. Przedmowa (статья)
 3. Opowiadania
  1. Jacek Dukaj. Kto napisał Stanisława Lema? (рассказ)
  2. Anna Kańtoch. Światy Dantego (повесть)
  3. Magdalena Kozak. Sznurki przeznaczenia (рассказ)
  4. Andrzej Miszczak. Harpunnicy (повесть)
  5. Wit Szostak. Podworzec (рассказ)
 4. Powieści (fragmenty)
  1. Ewa Białołęcka. Wiedźma.com.pl (фрагмент)
  2. Anna Brzezińska. Ziemia niczyja (фрагмент)
  3. Stefan Darda. Dom na wyrębach (фрагмент)
  4. Rafał Kosik. Kameleon (фрагмент)
  5. Magdalena Kozak. Nikt (фрагмент)
  6. Krzysztof Piskorski. Zadra, tom 1 (фрагмент)
 5. Historia Nagrody im. Janusza A. Zajdla
 6. Laureaci Nagrody im. Janusza A. Zajdla⇑ Наверх