ایوان گنچاروف کتاب آبلوموف

ایوان گنچاروف «کتاب آبلوموف»

کتاب آبلوموف

Язык издания: персидский

تهران‎: فرهنگ معاصر, 2018 г.

ISBN: 964-8637342

Тип обложки: твёрдая

Страниц: 912

Содержание:

  1. ایوان گنچاروف. کتاب آبلوموف (роман, перевод سروش حبیبی)

Примечание:

Книга издана в 1397 году по иранскому календарю, что соответствует 2018 году нашей эры.
⇑ Наверх