Христо Ботев Събрани ...

Христо Ботев «Събрани съчинения в три тома. Том 1»


Все издания:РЕКЛАМА 18+

Събрани съчинения в три тома. Том 1

авторский сборник, часть собрания сочинений

Язык издания: болгарский

1979 г.

ISBN отсутствует

Содержание:

 1. Петър Денеков. Христо Ботев - геният на една епоха
 2. Стихотворения
  1. Христо Ботев. Майце си (стихотворение) на
  2. Христо Ботев. Към брата си (стихотворение)
  3. Христо Ботев. Елегия (стихотворение)
  4. Христо Ботев. Делба (стихотворение)
  5. Христо Ботев. До моето първо либе (стихотворение)
  6. Христо Ботев. На прощаване в 1868 г. (стихотворение)
  7. Христо Ботев. Хайдути. Баща и син (стихотворение)
  8. Христо Ботев. Пристанала (стихотворение)
  9. Христо Ботев. Борба (стихотворение)
  10. Христо Ботев. Странник (стихотворение)
  11. Христо Ботев. Ней (стихотворение)
  12. Христо Ботев. Гергьовден (стихотворение)
  13. Христо Ботев. Патриот (стихотворение)
  14. Христо Ботев. Защо не съм.. (стихотворение)
  15. Христо Ботев. Послание (стихотворение)
  16. Христо Ботев. Хаджи Димитър (стихотворение)
  17. Христо Ботев. В механата (стихотворение)
  18. Христо Ботев. Моята молитва (стихотворение)
  19. Христо Ботев. Зададе се облак темен (стихотворение)
  20. Христо Ботев. Обесването на Васил Левски (стихотворение)
   1. Художествена проза, фейлетони, кратки сатирични форми
    1. Христо Ботев. Примери от турско правосъдие (рассказ)
    2. Христо Ботев. Това ви чака! (рассказ)
    3. Христо Ботев. O, tempora! o, mores! (очерк)
    4. Христо Ботев. Долапът (очерк)
    5. Христо Ботев. Хайде на изложбата! (очерк)
    6. Христо Ботев. Тая нощ сънувах... (рассказ)
    7. Послание от небето
     1. Христо Ботев. Писмо I (рассказ)
     2. Христо Ботев. Писмо II (рассказ)
     3. Христо Ботев. Писмо III (рассказ)
     4. Христо Ботев. Писмо IV (рассказ)
     5. Христо Ботев. Писмо V (рассказ)
     6. Христо Ботев. Писмо VI (рассказ)
     7. Христо Ботев. Писмо VII (рассказ)
     8. Христо Ботев. Писмо VIII (рассказ)
    8. Христо Ботев. Длъжностите на писателите и на журналистите (очерк)
    9. Христо Ботев. Политическа зима (очерк)
    10. Христо Ботев. Фабрика за попове (очерк)
    11. Христо Ботев. Калъп за учители (очерк)
    12. Христо Ботев. Подслушано (микрорассказ)
    13. Христо Ботев. Видено (микрорассказ)
    14. Христо Ботев. Казано (микрорассказ)
    15. Христо Ботев. Рецепт (микрорассказ)
    16. Христо Ботев. Епитафии (стихотворения)
    17. Христо Ботев. Съновник (микрорассказ)
    18. Христо Ботев. Важно нещо (очерк)
    19. Христо Ботев. Революция в Крайово (очерк)
    20. Христо Ботев. Обрезание на жените (очерк)
    21. Христо Ботев. Песен на букурещките български ергене (стихотворение)
    22. Христо Ботев. Гатанки (произведение (прочее))
    23. Христо Ботев. Ще се намери ли? (микрорассказ)
    24. Христо Ботев. Ще видите (микрорассказ)
   2. Критика, книгопис, книжовни известия
    1. Христо Ботев. [Статистическото съчинение на В. Стоянов] (произведение (прочее))
    2. Христо Ботев. [«Нова мода глупост» от Станков] (произведение (прочее))
    3. Христо Ботев. [Нейчов превел историята на Катилина] (произведение (прочее))
    4. Христо Ботев. [„В печатницата на букурещките мандарини...“] (произведение (прочее))
    5. Христо Ботев. [Книжка IX и X на „Периодическо списание“] (произведение (прочее))
    6. Христо Ботев. [Списание „Читалище“] (произведение (прочее))
    7. Христо Ботев. [«Училище» се оправя] (произведение (прочее))
    8. Христо Ботев. [«Съкратена история на умственото развитие в Европа» от Д. И. Писарев] (произведение (прочее))
    9. Христо Ботев. [„Турците и техните жени, султанът и неговия харем“ от Осман бей и „Тридесет години в турските хареми“ от Мелек ханъм] (произведение (прочее))
    10. Христо Ботев. [«Кремуций Корд» от Н. Костомаров] (произведение (прочее))
    11. Христо Ботев. [„За животните, които са полезни за полетата и за горите“ от П. Аникиев] (произведение (прочее))
    12. Христо Ботев. [«Кирил и Методий» Л. Каравелов] (произведение (прочее))
    13. Христо Ботев. [Списание «Училище»] (произведение (прочее))
    14. Христо Ботев. [Пета книжка от «Градинка»] (произведение (прочее))
    15. Христо Ботев. [Вестник «Русчук» запретен] (произведение (прочее))
    16. Христо Ботев. [Г. Гервес починал] (произведение (прочее))
    17. Христо Ботев. [Книжка за живота на Солунските братя от Л. Каравелов] (произведение (прочее))
    18. Христо Ботев. [Вестник «Тъпан» — известен хумористически лист] (произведение (прочее))
    19. Христо Ботев. [Вестник «Михал»] (произведение (прочее))
    20. Христо Ботев. [«Евангелски словар» от П. Мусевич] (произведение (прочее))
    21. Христо Ботев. [Духовного сп. «Възкресник» е безполезно за народа] (произведение (прочее))
    22. Христо Ботев. ["Злочеста Милка или самоволни жертва за любов"] от Г. Голчев (произведение (прочее))
    23. Христо Ботев. [Вестник «Балкан» ще се издава и на български език] (произведение (прочее))
    24. Христо Ботев. [«Понятие за хигиената» от д-р Д. Начев] (произведение (прочее))
    25. Христо Ботев. [«Образованието на човеческия род или за воспитанието на жените» от Еме Мартен] (произведение (прочее))
    26. Христо Ботев. [Л. Каравелов ще бъде редактор за българско издание на «Балкан»] (произведение (прочее))
    27. Христо Ботев. [«Български народни песни» от А. Дозон] (произведение (прочее))
    28. Христо Ботев. [Добър успех на сп. «Читалище» и на цариградските просветители] (произведение (прочее))
    29. Христо Ботев. [«Педагогически поучения» от М. Миличевич] (произведение (прочее))
    30. Христо Ботев. [А. Франгя, Пишурката...] (произведение (прочее))
    31. Христо Ботев. [„Стихотворения“ от П. Иванов] (произведение (прочее))
   3. Творби с неустановено Ботево авторство

⇑ Наверх