Избрано

«Избрано»


Все издания:РЕКЛАМА 18+

антология

Избрано

Язык издания: болгарский

София: Отечествен фронт, 1977 г.

ISBN отсутствует

Содержание:

 1. Чавдар Добрев. Поезия и революция
 2. Поезия
  1. Христо Ботев. Майце си (стихотворение) на
  2. Христо Ботев. Към брата си (стихотворение)
  3. Христо Ботев. Делба (стихотворение)
  4. Христо Ботев. Елегия (стихотворение)
  5. Христо Ботев. До моето първо либе (стихотворение)
  6. Христо Ботев. Хайдути. Баща и син (стихотворение)
  7. Христо Ботев. На прощаване в 1868 г. (стихотворение)
  8. Христо Ботев. Пристанала (стихотворение)
  9. Христо Ботев. Борба (стихотворение)
  10. Христо Ботев. Странник (стихотворение)
  11. Христо Ботев. Ней (стихотворение)
  12. Христо Ботев. Гергьовден (стихотворение)
  13. Христо Ботев. Патриот (стихотворение)
  14. Христо Ботев. Защо не съм? (стихотворение)
  15. Христо Ботев. Хаджи Димитър (стихотворение)
  16. Христо Ботев. В механата (стихотворение)
  17. Христо Ботев. Моята молитва (стихотворение)
  18. Христо Ботев. Зададе се облак темен (стихотворение)
  19. Христо Ботев. Обесването на Васил Левски (стихотворение)
   1. Художествена проза и публицистика
    1. Христо Ботев. Това ви чака! (рассказ)
    2. Христо Ботев. Длъжностите на писателите и на журналистите (очерк)
    3. Христо Ботев. Политическа зима (очерк)
    4. I. Чашата на нашите страдания е препълнена
     1. Христо Ботев. Народът. Вчера, днес и утре (эссе)
     2. Христо Ботев. Злото (эссе)
     3. Христо Ботев. [Под дебелата сянка на босфорските идиоти] (эссе)
     4. Христо Ботев. [Турция е символ на деспотизмът] (эссе)
     5. Христо Ботев. [Злоупотребления и злодейства] (эссе)
     6. Христо Ботев. [Българското население е заприличало на дойна крава] (эссе)
     7. Христо Ботев. [Турция живее от кървавия пот на поробените народи] (эссе)
    5. II. Революцията - триумфальна врата за всеки народ
     1. Христо Ботев. Символ-верую на българската комуна (произведение (прочее))
     2. Христо Ботев. Смешен плач (эссе)
     3. Христо Ботев. [Идеята за освобождение не е никога угасвала у народа] (эссе)
     4. Христо Ботев. Петрушан (эссе)
     5. Христо Ботев. [Да драснем кибрита на въстанието] (эссе)
     6. Христо Ботев. [Народът чака своя Спартак] (эссе)
     7. Христо Ботев. [Идва часът на кървавата сватба!] (эссе)
     8. Христо Ботев. Революция народна, незабавна, отчаяна (эссе)
     9. Христо Ботев. [Треперете, тирани!] (эссе)
     10. Христо Ботев. [Любовта към свободата всичко може да направи] (эссе)
    6. III. И науката, и литературата, и журналистиката би трябвало да вземат характер на политическа пропаганда
     1. Христо Ботев. Единственото спасение на нашия народ е в революцията (эссе)
     2. Христо Ботев. [Нам се не харесва религиозната философия] (эссе)
     3. Христо Ботев. [От критиката се изисква само истина] (эссе)
     4. Христо Ботев. [Литературата трябва да има съвременен и общочовешки интерес] (эссе)
     5. Христо Ботев. [Нашата хумористическа и сатирическа журналистика] (эссе)
     6. Христо Ботев. [Журналистиката — едно от първите средства на революцията] (эссе)
    7. IV Религията ще отстъпи пред новото научно миросъзерцание
     1. Христо Ботев. Решен ли е черковния въпрос? (эссе)
     2. Христо Ботев. [Чорбаджиите и духовенството носят ключовете на народните окови] (эссе)
     3. Христо Ботев. [Какво може да направи нашето духовенство] (эссе)
     4. Христо Ботев. [О, смирена черна дрехо] (эссе)
    8. V. Милиони хора по света живеят в оковите на сиромашията и под натиска на капитала
     1. Христо Ботев. [Испания пролива своята кръв] (произведение (прочее))
     2. Христо Ботев. [Турция, Европа, Америка...] (произведение (прочее))
     3. Христо Ботев. [«Да живее републиката!»] (произведение (прочее))
     4. Христо Ботев. Само разумният и братският съюз между народите ще унищожат теглилата (эссе)
     5. Христо Ботев. [Железниците са вредни за нас] (эссе)
     6. Христо Ботев. [Не филантропия, а коренни реформи] (эссе)
     7. Христо Ботев. [О, цивилизовани европейски вълци!..] (произведение (прочее))
     8. Христо Ботев. [Твърде малко доверие имаме к европейската дипломатия] (произведение (прочее))
     9. Христо Ботев. [Работнически бунтове в Германия] (произведение (прочее))
     10. Христо Ботев. [Всички работници са братя помежду си] (произведение (прочее))
     11. Христо Ботев. [В Европа съществува заговор против свободата] (произведение (прочее))
    9. Писма
     1. Христо Ботев. Из писмо до К. Тулешков (произведение (прочее))
     2. Христо Ботев. Из писмо до Ив. Драсов
     3. Христо Ботев. Из писмо до Ив. Драсов
     4. Христо Ботев. Из писмо до Ив. Драсов
     5. Христо Ботев. Писмо до Мих. Греков
     6. Христо Ботев. Писмо до Т. Пеев
     7. Христо Ботев. Писмо до В. Ботева
     8. Христо Ботев. До Ив.Грудов, Ив.Кавалджиев и Г.Странски (произведение (прочее))
     9. Христо Ботев. Писмо до приятели (произведение (прочее))
     10. Христо Ботев. До капитана и пътниците на парахода «Радецки» (произведение (прочее))
     11. Христо Ботев. Удостоверение, дадено на капитана на парахода «Радецки» (произведение (прочее))
     12. Христо Ботев. Телеграма
    10. Летопис
    11. Бележки
     Шандор Петьофи
     1. Гейза Кейпеш. Петьофи и Ботев
     2. Шандор Петьофи. Алфьолд (стихотворение)
     3. Шандор Петьофи. Лудият
     4. Шандор Петьофи. Простор ми разкрий, о съдба
     5. Шандор Петьофи. Моите песни
     6. Шандор Петьофи. Народът
     7. Шандор Петьофи. Мечтая аз за дни на смут
     8. Шандор Петьофи. О, храстът трепти, затова
     9. Шандор Петьофи. Едничка мисъл само ме тревожи
     10. Шандор Петьофи. Любов и свобода
     11. Шандор Петьофи. Ако си мъж, бъди мъж.. (стихотворение)
     12. Шандор Петьофи. Песента на кучетата (стихотворение)
     13. Шандор Петьофи. Песента на вълците (стихотворение)
⇑ Наверх