Христо Ботев Избрани ...

Христо Ботев «Избрани произведения»


Все издания:РЕКЛАМА 18+

Избрани произведения

авторский сборник

Язык издания: болгарский

1969 г.

ISBN отсутствует

Содержание:

 1. Стихотворения
  1. Христо Ботев. Майце си (стихотворение) на
  2. Христо Ботев. Към брата си (стихотворение)
  3. Христо Ботев. Елегия (стихотворение)
  4. Христо Ботев. Делба (стихотворение)
  5. Христо Ботев. До моето първо либе (стихотворение)
  6. Христо Ботев. На прощаване (стихотворение)
  7. Христо Ботев. Хайдути (стихотворение)
  8. Христо Ботев. Пристанала (стихотворение)
  9. Христо Ботев. Борба (стихотворение)
  10. Христо Ботев. Странник (стихотворение)
  11. Христо Ботев. Ней (стихотворение)
  12. Христо Ботев. Гергьовден (стихотворение)
  13. Христо Ботев. Патриот (стихотворение)
  14. Христо Ботев. Защо не съм? (стихотворение)
  15. Христо Ботев. Хаджи Димитър (стихотворение)
  16. Христо Ботев. В механата (стихотворение)
  17. Христо Ботев. Моята молитва (стихотворение)
  18. Христо Ботев. Зададе се облак темен (стихотворение)
  19. Христо Ботев. Обесването на Васил Левски (стихотворение)
   1. Художествена проза
    1. Христо Ботев. Примери от турско правосъдие (рассказ)
    2. Христо Ботев. Това ви чака! (рассказ)
    3. Христо Ботев. Послание от небето (цикл)
    4. Христо Ботев. Длъжностите на писателите и на журналистите (очерк)
    5. Христо Ботев. Политическа зима (очерк)
   2. Хумор и сатира
    1. Христо Ботев. O, tempora! o, mores! (очерк)
    2. Христо Ботев. Долапът (очерк)
    3. Христо Ботев. Хайде на изложбата! (очерк)
    4. Христо Ботев. Фабрика за попове (очерк)
    5. Христо Ботев. Калъп за учители (очерк)
    6. Христо Ботев. Подслушано (микрорассказ)
    7. Христо Ботев. Видено (микрорассказ)
    8. Христо Ботев. Казано (микрорассказ)
    9. Христо Ботев. Епитафии (стихотворения)
    10. Христо Ботев. Съновник (микрорассказ)
    11. Христо Ботев. Песен на букурещките български ергене (стихотворение)
    12. Христо Ботев. Гатанки (произведение (прочее))
    13. Христо Ботев. Задачи
   3. Публицистика
    1. Статии по политически въпроси
     1. Христо Ботев. Символ-верую на българската комуна (произведение (прочее))
     2. Христо Ботев. Наместо програма (эссе)
     3. Христо Ботев. Народът. Вчера, днес и утре (эссе)
     4. Христо Ботев. Смешен плач (эссе)
     5. Христо Ботев. Петрушан (эссе)
     6. Христо Ботев. Решен ли е черковния въпрос? (эссе)
     7. Христо Ботев. Причини за неуспеха на Българското книжов[но] дружество (статья)
     8. Христо Ботев. Задачата на в. «Знаме» (эссе)
     9. Христо Ботев. Пролятата за свобода кръв ще измие племенните раздори (эссе)
     10. Христо Ботев. Единственото спасение на нашия народ е в революцията (эссе)
     11. Христо Ботев. Какво може да направи нашето духовенство (эссе)
     12. Христо Ботев. Българският народ трябва самичък да потърси свободата си (эссе)
     13. Христо Ботев. Само разумният и братският съюз между народите ще унищожи теглилата (эссе)
     14. Христо Ботев. Празнуването на Кирил и Методий (эссе)
     15. Христо Ботев. Железниците са вредни за нас (эссе)
     16. Христо Ботев. Ролята на Раковски в борбата за освобождение (статья)
     17. Христо Ботев. Настроенията всред емиграцията през 1868 (статья)
     18. Христо Ботев. Революция народна, независима, отчаяна (эссе)
     19. Христо Ботев. До редакцията на сръбския вестник «Исток» (эссе)
     20. Христо Ботев. Захваща се вече драмата на Балканския полуостров (эссе)
    2. Вътрешнополитически преглед
     1. Христо Ботев. Положението в Турция (эссе)
     2. Христо Ботев. Първият брой на «Знаме» е глас на свободата (эссе)
     3. Христо Ботев. Злоупотребите на висшето духовенство (эссе)
     4. Христо Ботев. Прогрес! Прогрес! (эссе)
     5. Христо Ботев. Да бъде проклет народът, ако не въстане! (эссе)
     6. Христо Ботев. Защо и за кого аз пиша (очерк)
     7. Христо Ботев. Сръбската пропаганда между българското население и опасността от нея (эссе)
     8. Христо Ботев. Шуменското приключение (эссе)
     9. Христо Ботев. Екзархията — нещастие за нашите политически стремежи (эссе)
     10. Христо Ботев. Увеличава се нашият пролетариат (эссе)
     11. Христо Ботев. За народа черковният въпрос е вече анахронизъм (эссе)
     12. Христо Ботев. Нож, нож! Ножът ще спаси нашите глави от погибел (эссе)
     13. Христо Ботев. Меч и огън, огън и меч съ нашите най-верни приятели (эссе)
     14. Христо Ботев. Няма за българина човешки живот в Турция (эссе)
     15. Христо Ботев. Заточените българи (эссе)
     16. Христо Ботев. Експлоатиране на тревненските мини (очерк)
     17. Христо Ботев. Турските зверства в Македония (эссе)
     18. Христо Ботев. Отзвукът на Херцеговинското въстание в Турция (очерк)
     19. Христо Ботев. Положението на заточените в Диар Бекир (очерк)
     20. Христо Ботев. Турците могат да участвуват в революцията наред с българите (эссе)
     21. Христо Ботев. Новини из България (произведение (прочее))
    3. Известия из българия
     1. Христо Ботев. Пишат ни из Пловдив (произведение (прочее))
     2. Христо Ботев. Из Варна ни явяват (произведение (прочее))
     3. Нашият цариградски дописник
     4. Христо Ботев. Една дописка из Враца (произведение (прочее))
     5. Христо Ботев. Пишат ни из Цариград (произведение (прочее))
     6. Христо Ботев. Из Цариград ни известяват (произведение (прочее))
     7. Пътници
     8. Христо Ботев. Из Пловдив се оплакват (произведение (прочее))
     9. Христо Ботев. Из Сливенъ ни пишат (произведение (прочее))
     10. Христо Ботев. Пишат в „Напредок“ (произведение (прочее))
     11. Христо Ботев. Танзимат! Танзимат! (произведение (прочее))
     12. Христо Ботев. Из Солун се оплакват (произведение (прочее))
     13. Христо Ботев. Разбойничеството в Македония (произведение (прочее))
     14. Христо Ботев. Из Битоля известяват (произведение (прочее))
     15. Христо Ботев. Из Лозенград пишат (произведение (прочее))
     16. Христо Ботев. Пишат из Кюстенджа (произведение (прочее))
     17. В „Източно време“ пишат из Плевен
     18. Христо Ботев. Пишат из Солун (произведение (прочее))
     19. Христо Ботев. Из Ловеч ни пишат (произведение (прочее))
    4. Външнополитически преглед
     1. Христо Ботев. «Великата нация» (эссе)
     2. Новините
     3. Христо Ботев. Испания влезе вече (произведение (прочее))
     4. Христо Ботев. Различните партии (эссе)
     5. Христо Ботев. Работите в Испания (эссе)
     6. Христо Ботев. Едно от знаменитите явления (эссе)
     7. Христо Ботев. Теориите на нихилистите в Росия (эссе)
     8. Христо Ботев. Социалното и економическото състояние на Германия (произведение (прочее))
     9. Христо Ботев. Наближава вече смъртта (произведение (прочее))
     10. Христо Ботев. Въстанието в Херцеговина (эссе)
     11. Христо Ботев. Щом избухна въстанието (эссе)
    5. Литературна критика
     1. Христо Ботев. Неуморният труженик (произведение (прочее))
     2. Христо Ботев. Г-н Нейчов е превел (произведение (прочее))
     3. Христо Ботев. Излязла е IX и X книжка (произведение (прочее))
     4. В брой 16 на в. „Напредок“
     5. Христо Ботев. В 23 брой на „Напредок“ (эссе)
     6. Г-н С. Бобчев е превел
     7. Христо Ботев. «Венец на българската муза» (произведение (прочее))
     8. Христо Ботев. Излязла е четвърта книжка от „Градинка“ (произведение (прочее))
     9. Христо Ботев. Откакто е захванало да се издава „Знание“ (произведение (прочее))
     10. Христо Ботев. «Слава тебе, господи!» (произведение (прочее))
     11. Христо Ботев. В Букурещ е захванал изново да се издава (произведение (прочее))
    6. Писма
     1. До Найден Геров
     2. Христо Ботев. До К. Тулешков (произведение (прочее))
     3. Христо Ботев. Телеграма до Парижката комуна 1871 г. (произведение (прочее))
     4. До Иван Драсов
     5. До Иван Драсов
     6. До Иван Драсов
     7. До Иван Драсов
     8. До Тодор Пейов
     9. Христо Ботев. Письмо семье (произведение (прочее))
     10. Христо Ботев. До Ив.Грудов, Ив.Кавалджиев и Г.Странски (произведение (прочее))
     11. Христо Ботев. До приятелите (произведение (прочее))
     12. Христо Ботев. До капитана и пътниците на парахода «Радецки» (произведение (прочее))
     13. Христо Ботев. Удостоверение, дадено на капитана на парахода «Радецки» (произведение (прочее))
   4. Бележки
⇑ Наверх