Ljudmila Petruševska Bila ...

Ljudmila Petruševska «Bila jednom jedna žena koja je želela da ubije dete iz komšiluka»


В магазинах:РЕКЛАМА 18+
Все издания:

Bila jednom jedna žena koja je želela da ubije dete iz komšiluka

авторский сборник

Язык издания: сербский

Beograd: Čarobna knjiga, 2021 г.

ISBN: 9788677029869

Тип обложки: мягкая

Страниц: 224

Содержание:

 1. PESME ISTOČNIH SLOVENA
  1. Ljudmila Petruševska. Slačaj u Sokoljnikima (рассказ, перевод D. Patić), s. 9
  2. Ljudmila Petruševska. Majčinski pozdrav (рассказ, перевод D. Patić), s. 15
  3. Ljudmila Petruševska. Novi rejon (рассказ, перевод D. Patić), s. 19
  4. Ljudmila Petruševska. Žena (рассказ, перевод D. Patić), s. 25
  5. Ljudmila Petruševska. U maloj kuči (рассказ, перевод D. Patić), s. 29
  6. Ljudmila Petruševska. Osveta (рассказ, перевод D. Patić), s. 33
  7. Ljudmila Petruševska. Crna pudlica (рассказ, перевод D. Patić), s. 37
 2. ALEGORIJE
  1. Ljudmila Petruševska. Higijena (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 43
  2. Ljudmila Petruševska. Nova duša (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 54
  3. Ljudmila Petruševska. Novi robinzoni (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 61
  4. Ljudmila Petruševska. Čudo (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 76
 3. REKVIJEMI
  1. Ljudmila Petruševska. Bog Posejdon (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 97
  2. Ljudmila Petruševska. Kuča sa fontanom (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 100
  3. Ljudmila Petruševska. Senka života (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 110
  4. Ljudmila Petruševska. Dva carstva (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 115
  5. Ljudmila Petruševska. Neko je u kući (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 123
 4. BAJKE
  1. Ljudmila Petruševska. Otac (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 139
  2. Ljudmila Petruševska. Majčica-kupus (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 146
  3. Ljudmila Petruševska. Nina Komarova (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 153
  4. Ljudmila Petruševska. Marilenina Tajna (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 157
  5. Ljudmila Petruševska. Sa one strane zida (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 174
  6. Ljudmila Petruševska. Zaveštanje starog monaha (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 185
  7. Ljudmila Petruševska. Crni kaput (рассказ, перевод D. Patić, M. Panaotović), s. 199
 5. Postmodernistička proza, stasala na tradiciji ruske klasične književnosti, p. 213
 6. O autorki, s. 219⇑ Наверх