Potomkowie Słońca

«Potomkowie Słońca»


В магазинах:РЕКЛАМА 18+
Все издания:

антология

Potomkowie Słońca

первое издание

Язык издания: польский

Составитель:

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1987 г.

Серия: SF

ISBN: 83-210-0622-1

Тип обложки: мягкая

Формат: другой

Страниц: 424

Описание:

Произведения российской и советской фантастики 1784-1927 годов.

Иллюстрация на обложке Józef Petruk.

Содержание:

 1. Wasyl Lewaszyn. Najnowsza podróż opisana w mieście Bielewie (отрывок, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 2. Wilhelm Küchelbecker. Kraina Bezgłowców (рассказ, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 3. Włodzimierz Odojewski. Rok 4338. Listy petersburskie (рассказ, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 4. Włodzimierz Sołłogub. Tarantas. Wrażenia z podróży (повесть, перевод T. Gosk)
 5. Mikołaj Morozow. Podróż przez kosmiczne przestwory (рассказ, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 6. Walery Briusow. Góra Gwiazdy (роман, перевод T. Gosk)
 7. Aleksander Kuprin. Toast (рассказ, перевод T. Gosk)
 8. Andrzej Płatonow. Potomkowie Słońca (рассказ, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 9. Wieniamin Kawierin. Beczka (рассказ, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 10. Aleksander Grin. Szczurołap (рассказ, перевод I. Piotrowska)
 11. Aleksander Bielajew. Biały dziki człowiek (рассказ, перевод A. Tyszkowska-Gosk)
 12. Andrzej Płatonow. Eteryczny trakt (повесть, перевод A. Tyszkowska-Gosk)

Примечание:

Формат: 100x180 мм.
⇑ Наверх