آگاتا کریستی گرفتاری در خلیج ...

آگاتا کریستی «گرفتاری در خلیج پولنسا»


Все издания:РЕКЛАМА 18+

گرفتاری در خلیج پولنسا

авторский сборник

Язык издания: персидский

شقایق, 1995 г.

Тип обложки: мягкая

Страниц: 224

Содержание:

 1. آگاتا کریستی. گرفتاری در خلیج پولنسا (сборник)
  1. آگاتا کریستی. گرفتاری در خلیج پولنسا (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  2. آگاتا کریستی. دومین ضربه زنگ (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  3. آگاتا کریستی. زنبق زرد (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  4. آگاتا کریستی. سرویس چای هارلکوئین (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  5. آگاتا کریستی. مسابقه کرجی رانی (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  6. آگاتا کریستی. کارآگاهان عشق (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  7. آگاتا کریستی. در کنار یک سگ (рассказ, перевод نازیلا داوری)
  8. آگاتا کریستی. گل ماگنولیا (рассказ, перевод نازیلا داوری)⇑ Наверх