อกาธา คริสตี ...

อกาธา คริสตี «การกลับมาของมิสเตอร์ควิน»

การกลับมาของมิสเตอร์ควิน

авторский сборник

Язык издания: тайский

สำนักพิมพ์ น้องใหม่, 1991 г.

Тип обложки: мягкая

Страниц: 472

Содержание:

 1. อกาธา คริสตี. การกลับมาของมิสเตอร์ควิน (сборник, перевод ธนิษฐ์)
  1. อกาธา คริสตี. การมาของมิสเตอร์ควิน (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  2. อกาธา คริสตี. เงาในกระจก (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  3. อกาธา คริสตี. ที่โรงเตี๊ยมเบลล์สแอนด์มอทเลย์ (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  4. อกาธา คริสตี. สัญญาณในท้องฟ้า (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  5. อกาธา คริสตี. วิญญาณของเจ้ามือ (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  6. อกาธา คริสตี. ผู้ชายจากท้องทะเล (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  7. อกาธา คริสตี. เสียงในความมืด (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  8. อกาธา คริสตี. ใบหน้าของเฮเลน (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  9. อกาธา คริสตี. ศพฮาร์ลิควิน (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  10. อกาธา คริสตี. นกปีกหัก (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  11. อกาธา คริสตี. ปลายสุดของโลก (рассказ, перевод ธนิษฐ์)
  12. อกาธา คริสตี. ฮาร์ลิควิน เลน (рассказ, перевод ธนิษฐ์)⇑ Наверх